Travel News Studio kommer att hållas i auditorium A2. 

Travel News Studio skall vara en naturlig mötesplats under dagen. Lyssna till föreläsningar från olika delar av rese- och turistnäringen.